Politica de Confidențialitate

Securitatea Datelor Personale

A. Angajament
    
Activităţile desfăşurate de SC PALO SANTO ROMANIA SRL sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia Datelor Personale şi la securitatea acestora.
Aplicăm măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Nu vindem, nu oferim, nu înstrăinăm şi nu facem schimb de Date Personale obţinute prin intermediul formularelor web de pe paginile proprii. De asemenea, Datele Personale, inclusiv adresele de e-mail, nu vor fi publicate pe paginile web proprii, fără acordul explicit al persoanei avizate.

B. Securitate

Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, utilizăm măsuri de securitate tehnice şi organizatorice.

Datele Personale completate şi trimise de utilizator prin intermediul formularelor online de pe website vor fi procesate, stocate şi criptate (în cazul parolei de acces) utilizând tehnici informatice din domeniul programării web, care pot fi dar fără a se limita la: imunizarea câmpurilor formularelor prin metode specifice, respectarea parametrilor de siguranţă privind conexiunea cu baza de date, instalarea de programe antivirus in sistemul de operare al Server-ului.

Accesul la baza de date pentru lucrările de administrare şi/sau modificare a anumitor date se realizează prin autentificarea cu parolă doar de către administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de SC PALO SANTO ROMANIA SRL.
    
De asemenea, pentru menţinerea securităţii prelucrării Datelor Personale (în special împotriva viruşilor informatici) SC PALO SANTO ROMANIA SRL interzice folosirea de programe software locale care provin din surse neautorizate (dubioase) şi instalează pe hard disk-urile locale programe de tip antivirus pentru prevenirea infestării cu viruşi şi dacă este cazul pentru devirusarea automată.
    
Administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de noi să aibă acces şi să modifice baza de date se supun obligaţiilor contractuale de confidenţialitate şi pot fi traşi la raspundere în cazul nerespectării acestor obligaţii. De asemenea, aceştia sunt instruiţi asupra importanţei menţinerii confidenţialităţii Datelor Personale, precum şi asupra riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele Personale stocate în baza de date NU vor fi tipărite.

SC KUNDIG TRADE SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal găzduite în sistemul său informatic.

Politica de Confidenţialitate este parte integrantă a Termenilor şi Condiţiilor.

×